Δημοκρατία ΤΩΡΑ!

Λέγω δε οίον δοκεί δημοκρατικόν το κληρωτάς είναι τας αρχάς το δ’ αιρετάς ολιγαρχικόν. – Αριστοτέλης, Πολιτικά, Δ, 1294β 8-9

Σύμφωνα με την ελληνική πολιτική σκέψη, που όρισε τον πολιτισμό, τα πολιτεύματα διακρίνονται σε δημοκρατικά και μη δημοκρατικά. Λέει ο Αριστοτέλης: “ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ” [Πολιτικά, Α, 1252a 15-16 / το να είναι κάποιος με σειρά, με περιτροπή, άρχοντας και αρχόμενος είναι χαρακτηριστικό πολιτικό.]  “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΝ ΤΟ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ [Πολιτικά, Ζ, 1317β 2-3 / ένα χαρακτηριστικό της ελευθερίας είναι το να άρχει και να άρχεται κανείς με τη σειρά του.]

Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία. Να τελειώνουμε πλέον με αυτή την απάτη που ανακυκλώνουν τα παπαγαλάκια και τα τσιράκια της εξουσίας.

Είναι ολιγαρχία.

Τελεία και παύλα._

Η Δημοκρατία είναι το άριστο των πολιτευμάτων (όχι το ιδανικό πολίτευμα, δεν υπάρχει εξάλλου τέτοιο), γιατί οι πολλοί εξαγοράζονται δυσκολότερα από τους ολίγους.

Κήρυξη ανένδοτου αγώνα

για την ανατροπή του πολιτεύματος.

Συντακτική Εθνοσυνέλευση ΤΩΡΑ.

Cleisthenes, “father of Athenian democracy”, modern bust

Έκπτωση από τα αξιώματα όλων των εμπλεκομένων με την εξουσία της “μεταπολίτευσης”. Πάγωμα των συναλλαγών και της εκποίησης περιουσιακών  τους στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων των συγγενών τους πρώτου βαθμού, και όσων έχουν αποκτήσει περιουσία από μεταβίβαση στο πρόσφατο διάστημα από τους εν λόγω, μέχρι να διευκρινιστεί, ο “ρόλος τους”, η νομιμότητα των συναλλαγών και των μεταβιβάσεων και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκδίκαση από σώμα κληρωτών πολιτών κατά τα πρότυπα της Ηλιαίας. (“Ηλιασταί”) με τεχνική και επιστημονική συνδρομή έμπειρων νομικών (δικαστές, δικηγόροι κ. α.). Το ίδιο δικαστήριο θα αποτελέσει τον μόνιμο θεσμό για εκδίκαση όλων των υποθέσεων σε ανώτατο βαθμό. Δήμευση των περιουσιακών στοιχείων και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, των αποδεδειγμένα με τελεσίδικες αποφάσεις, επίορκων αξιωματούχων και των επιχειρηματιών που πλούτισαν παρανόμως. Επαναπατρισμός του πλούτου (μαύρο πολιτικό χρήμα, φοροδιαφυγή κ. ά) που φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Σύσταση μαύρης λίστας με επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής που μετείχαν σε παράνομες συναλλαγές, εγκληματικές δραστηριότητες και με  υπόγειες μεθόδους στρέβλωσαν το διεθνή υγιή ανταγωνισμό. Αποκλεισμό τους, ακόμα και δια βίου, από τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου και απαίτηση αποζημιώσεων για την βλάβη που προκάλεσαν και τις υπερτιμολογήσεις που καταχράστηκαν. Επανεξέταση όλων των παραχωρήσεων δημόσιας γης και των συμφωνιών παραχώρησης έργου με αυτοχρηματοδότηση σε εργολάβους/εργολήπτες. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στην ομογένεια, για εισαγωγή κεφαλαίων και για επαναπατρισμό των εργαζόμενων, επιστημόνων και καλλιτεχνών με σκοπό να εργαστούν και να προσφέρουν στην πατρίδα το ταλέντο, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Επίσης, δημιουργία ειδικών συμφωνιών συνεργασίας με τους ομογενείς επιχειρηματίες και ιδιώτες(εργαζόμενους)  που δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά μπορούν και θέλουν να αναπτύξουν δραστηριότητες συνεργασίας με παροχή υπηρεσιών ή και ανταλλαγών προϊόντων. Άμεση αξιοποίηση του εθνικού πλούτου και στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και του ελεύθερου παραγωγού. Παροχή αναξιοποίητων δημόσιων γαιών και εκτάσεων με χαμηλό τίμημα και μακροχρόνιες συμβάσεις στους ακτήμονες και στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν αγροτική δραστηριότητα (Γεωργία, κτηνοτροφία, δασοπονία κ. ά.), τουριστική επιχειρηματικότητα ή συνεργατική δραστηριότητα (φορείς ή μεμονωμένα άτομα) που να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και να αναδεικνύει την παράδοση και το φυσικό κάλλος της κάθε περιοχής. Ειδικές διαφανείς συμφωνίες με το διεθνές κεφάλαιο με γνώμονα το εθνικό συμφέρον όπως αυτό θα ορίζεται με σαφή και διαφανή κριτήρια από την εθνοσυνέλευση. Εθνικοποίηση του τραπεζικού κεφαλαίου -η τοκογλυφία είναι απάτη, αντικοινωνική δραστηριότητα και αντιπαραγωγικός μηχανισμός. Στάση πληρωμών στους διεθνείς πιστωτές μας και μονομερής διαγραφή του “επαχθούς/απεχθούς” χρέους. Σεισάχθεια για όλους τους Έλληνες πολίτες (ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρούς επιχειρηματίες κ. α.) μέχρι ενός ποσού και λεπτομερής και δίκαιη εξέταση αιτημάτων που υπερβαίνουν το ποσό αυτό. Σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου και διαφάνειας που θα λογοδοτεί στην εθνοσυνέλευση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας που προέρχεται από τίτλους προ συστάσεως του ελληνικού κράτους και των περιουσιακών στοιχείων που τελεσίδικα αποδειχθεί ότι έχει περιέλθει στην κατοχή της με αδιαφανείς διαδικασίες και παράνομο τρόπο.  Υποχρεωτική απόδοση προς χρήση και αξιοποίηση, της εκκλησιαστικής περιουσίας που μένει ανεκμετάλλευτη (εκτάσεις ή ακίνητα) σε τοπικούς φορείς (συλλογικότητες) ή μεμονωμένα άτομα (π. χ. ακτήμονες) με το ίδιο τίμημα (μίσθωμα) που τα παραχωρεί το δημόσιο. Φορολόγηση της νόμιμα αποκτηθείσας με τον ανώτερο εν ισχύ συντελεστή κατά περίπτωση, είδος και δραστηριότητα. Παύση της δημόσιας μισθοδοσίας των κληρικών. Η κάθε “εκκλησία” (θρησκευτικό δόγμα) ας κρατήσει όσους μπορεί να συντηρήσει. Ενιαία φορολόγηση και κοινό νομικό πλαίσιο για όλες τις νόμιμες (αναγνωρισμένες) θρησκείες/θρησκεύματα που δρουν στην επικράτεια. Τακτική (περιοδική) κατάθεση αναφορών και λογιστικής κατάστασης  στην επιτροπή λογιστικού ελέγχου και διαφάνειας.  Η επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να ασκεί έκτακτους ελέγχους, αν υπάρχουν έγγραφες στοιχειοθετημένες καταγγελίες. Θέσπιση της ελευθερίας του θρησκεύεσθαι και πρακτική εφαρμογή του με ποινικοποίηση του προσηλυτισμού, κάθε “ορθόδοξης” διδασκαλίας και έκφρασης μισαλλοδοξίας που αντιμάχεται την δημοκρατία και την ελεύθερη διάδοση των ιδεών. Ανακήρυξη της εθνικής θρησκείας σε επίσημη έκφραση του ελληνικού ήθους και έθους και της τρισχιλιετούς ιστορίας μας. Κατάργηση όλων των ΜΚΟ, που μόνο μη κυβερνητικές δεν είναι, και θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου κατά τα πρότυπα των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα/κοινωφελούς σκοπού, που θα εντάξει, τις πρώην ΜΚΟ, τα αναγνωρισμένα θρησκευτικά δόγματα, τα σωματεία/ενώσεις/λέσχες πολιτιστικού και πολιτικού χαρακτήρα, τις ανθρωπιστικές δράσεις και τις δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης. Ειδική μέριμνα και νομικό πλαίσιο για την προστασία του θρησκευτικού συναισθήματος. Καμία χρηματοδότηση δεν θα δίνεται από το δημόσιο ταμείο σε όλους αυτούς τους φορείς/εταιρείες που θα αντλούν έσοδα και πόρους: Από την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων τους, την διακίνηση των υπηρεσιών και προϊόντων τους ή και από τις ανταλλαγές σε είδος, από την παροχή εθελοντικής εργασίας και έργου (προσφορών), από την διαφανή και δημόσια άντληση χορηγιών από εταιρείες (επιχειρήσεις) και μεμονωμένα άτομα. Οι χρηματοδοτήσεις και οι πόροι που προέρχονται από την αλλοδαπή πρέπει να κοινοποιούνται και να καταχωρούνται στις λογιστικές εγγραφές αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της προέλευσης και πληρούνται οι κανόνες ασφάλειας και φερεγγυότητας που έχουν θεσπιστεί. Εξαίρεση στα παραπάνω, θα γίνεται για  τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και για τις δομές αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης που θα χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ταμείο και θα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Για της δομές της υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, με έμφαση και στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα τους, θα κάνω ειδική αναλυτική μνεία. Αυτονόητο είναι νομίζω ότι, τα κόμματα με την σημερινή τους μορφή και ουσία καταργούνται, και έτσι μπαίνει ταφόπλακα στο αχρείο καθεστώς της κομματοκρατίας.

Οι εκλόγιμες θέσεις στην δημόσια λειτουργία περιορίζονται στο ελάχιστο και προκύπτουν από ενιαίο ψηφοδέλτιο σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Οι αιρετές αυτές θέσεις θα προκύπτουν από μυστική ψηφοφορία με απλή και ανόθευτη αναλογική και θα είναι άμεσα ανακλητές, κατόπιν συγκέντρωσης ενός εύλογου ποσοστού υπογραφών (ενιαίου σε όλη την επικράτεια και για όλες τις εκλόγιμες θέσεις) με το αίτημα της ανάκλησης. Θέσπιση αυστηρών κανόνων για  την  απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη για τους μη ιθαγενείς ή μη ομογενείς. Εφαρμογή του θεσμού του μέτοικου (θα αναφερθώ αναλυτικά στο “πνεύμα” και στο “γράμμα” του νομικού πλαισίου στο εγγύς μέλλον) για τους νόμιμα διαμένοντες, ή παραμένοντες κατόπιν αδείας, αλλοδαπούς στην εθνική επικράτεια. Εντοπισμός, καταγραφή και σταδιακή απέλαση ή προώθησή τους σε προορισμούς επιλογής τους όπου θα γίνουν αποδεκτοί, όσων παρανόμως εισήλθαν στην χώρα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο θεσμό του μέτοικου. Εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης και εγγύηση της ασφάλειας τους, για όσο παραμένουν στην χώρα. Αναδιαπραγμάτευση των διακρατικών και διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και υπό την αίρεση της οικουμενικής διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λεπτομερής εξέταση των αιτημάτων πολιτικού ασύλου με πνεύμα κατανόησης και ανθρωπισμού, αποδίδοντας στους αγωνιστές της ελευθερίας την δέουσα στήριξη.

Σαφής καθορισμός με πραγματική διάκριση εξουσιών (όχι σαν την απάτη της κομματοκρατίας) τόσο ανάμεσα στις τοπικές βουλές και την εθνοσυνέλευση, όσο και ανάμεσα στο βουλευτικό, εκτελεστικό και δικαστικό, προκειμένου να μην υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων αλλά αντίθετα να αναπτυχθεί ευγενής άμιλλα μεταξύ των. Καθιέρωση της ελληνικής παιδείας και των ανθρωπιστικών σπουδών ως την ύψιστη μέριμνα και αποκλειστική έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Καθιέρωση αυστηρών ποινών για τους συνωμότες που στασιάζουν ενάντια στο πολίτευμα και για όσους με πράξεις οι παραλήψεις τους βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Κήρυξη της κατάχρησης εξουσίας και του δημόσιου πλούτου σε ιδιαιτέρως ειδεχθές έγκλημα. Σαφής διάκριση της δημόσιας από την ιδιωτική σφαίρα και ισχυρή νομική προστασία του ιδιωτικού βίου και της ελευθερίας της έκφρασης. Ο πολίτης κρίνεται από τις εκφράσεις και τις πράξεις του στον δημόσιο “βήμα” (στάση που συνάδει με το ελληνικό και το δημοκρατικό ήθος και έθος) και όχι από τις προσωπικές του επιλογές (σεξουαλικός προσανατολισμός, αισθητικές, “ιδεολογικές” ή και θρησκευτικές προτιμήσεις,  έκφραση κ. ά.) ή από την κατάστασή του (π. χ. αναπηρία,  χρόνια νοσούντες, ουσιοεξαρτημένοι κ. ά.). Περιορισμός της νομολογίας ελέγχου του ιδιωτικού βίου στο ελάχιστο δυνατό και κυρίως εκεί που είναι απαραίτητο για την προστασία της ανηλικότητας, των ψυχικά νοσούντων και άλλες παρόμοιες κατηγορίες. Είναι εκ των ων ουκ άνευ (conditio sine qua non) να τονίσω την ανάγκη επίσης, για την θέσπιση αυστηρών ποινών για αδικήματα όπως η παιδεραστία, ο βιασμός, η σεξουαλική και ρατσιστική βία, η μισαλλοδοξία και ο κατά συρροήν στιγματισμός αναπήρων και ευπαθών ομάδων, η κατά συρροήν και σύστημα εξύμνηση και ο εκθειασμός εγκληματικών πρακτικών όπως π.χ. οι γενοκτονίες, τα εγκλήματα κατά της ζωής και άλλα ιδιαιτέρως ειδεχθή εγκλήματα, προκειμένου να ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Κλείσιμο όλων των διεθνών μετώπων με άμεσες διαπραγματεύσεις με τους γείτονες μας. Με ένα ενιαίο, συναινετικό και διάφανο σχέδιο (γενικής αποδοχής στο εσωτερικό) τίμιου συμβιβασμού, επιδιώκουμε την ειρήνευση στην περιοχή μας και απομακρύνουμε τον κίνδυνο μια διεθνούς συνωμοσίας των αντιδραστικών κύκλων. Ένα έθνος και ένας λαός κερδίζει ή και κατέχει, αυτά που μπορεί και δύναται…. Τίποτα δεν είναι δοσμένο δια παντός, αφού δεν υπάρχουν εθνικά δίκαια παρά μόνο εθνικά συμφέροντα. Ανοιχτή πρόσκληση στους λαούς όλων των εθνών να επισκεφθούν την χώρα των θεών για να βιώσουν την ελληνική φιλοξενία και να γνωρίσουν από κοντά ελεύθερους πολίτες.

Δεν είναι φυσικά δυνατόν “να δώσω” με μιας, την πλήρη διακήρυξη του αγώνα για την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, ούτε να ξεδιπλώσω την  στρατηγική σε ένα και μόνο κείμενο. Θα επανέρχομαι, κατά πως οι περιστάσεις απαιτούν, με αναλυτική αρθρογραφία και δημόσιες παρεμβάσεις,

Με διάχυτη την αγωνία, να ξεκλέβω χρόνο από τον άδοξο αγώνα της επιβίωσης,  σε “αναμονή”, για την εκδίπλωση αποτελεσματικής στρατηγικής και τακτικής για τον αγώνα ανατροπής του πολιτεύματος, για την διατύπωση ενός στόχου πιο “ενοχλητικού” για την ολιγαρχία και τα περιώνυμα τσιράκια της και πιο αποτελεσματικού στην σύσταση Παλλαϊκού Μετώπου, από αυτόν της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, σας καλώ να δώσουμε τον τίμιο αγώνα. Θα συνεχίσω να ενοχλώ για όσο η ειμαρμένη μου “δίνει” ζωή.

Όπως ήδη έχω πει στην ανάρτηση μου “Προσοχή! Η εξουσία έχει πολλά πλοκάμια“: «Σφίξαν τα γάλατα», και πλέον διάφοροι κίνδυνοι “παραμονεύουν”. Οφείλω να σας κάνω γνωστό ότι χαίρω άκρας υγείας και δεν έχω καμία διάθεση να εγκαταλείψω τον “μάταιο” τούτο κόσμο οικειοθελώς. Τονίζω, ιδιαιτέρως στους φίλους μου, ότι αν ο μη γένοιτο συμβεί το μοιραίο, στο προσεχές ή στο απώτερο μέλλον, ακόμη κι αν ο θάνατος μου θα μοιάζει “φυσιολογικός” ή ατύχημα (για να μην πω ειδικά τότε) να το ερευνήσουν δεόντως. Επίσης, η εμφάνιση σημειώματος του “αυτόχειρα” που θα βεβαιώνεται η γνησιότητά του από έγκριτο γραφολόγο, επιβάλλεται να εκτιμηθεί πάραυτα ως πειστήριο του διαπραχθέντος “ξεκαθαρίσματος”.

Επειδή οι δικηγόροι του μαλάκα, όπως συχνά τους λέω και που χάριν εντυπωσιασμού τους λέμε δικηγόρους του διαβόλου, θα πουν ότι “την έχω δει” κατά το κοινώς λεγόμενο, θα τους προλάβω διαβεβαιώνοντάς τους ότι πλανώνται πλάνην οικτράν. Τους προτείνω μάλιστα να ασχοληθούν με άλλα “σπορ”, γιατί η πολιτική και ο πόλεμος δεν είναι γι΄ αυτούς. Η ώρα που οι αχρείοι θα “υποσκάψουν” την προσωπικότητά μου, δεν έφτασε ακόμα.

 Ήρθε όμως η ώρα της συστράτευσης.

Κάθε άλλη επιλογή, στην παρούσα φάση, πλην της αφιέρωσης μας στον κοινό υπέρ πάντων αγώνα για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία, μας καταδικάζει στην υποτέλεια ή και στον βέβαιο αφανισμό.

«Η χούντα δεν τελείωσε το ’73»


Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την ιστορία τους, όπως είχε πει ο Κορνήλιος Καστοριάδης -και όχι μόνο αυτός. Ο οποίος κλείνει μια τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε το 1990 ως εξής:

Δημοσιογράφος: Πώς την εννοείτε αυτήν την ευθύνη;

Καστοριάδης: Δεν δικάζουμε κανέναν. Μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη. Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε έως τώρα να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Μια πολιτική κοινωνία, στην οποία, ως ένα μίνιμουμ, να θεσμισθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων όσο και των συλλογικοτήτων.

Δημοσιογράφος: Θέλετε να πείτε ότι -αντιθέτως- σε άλλες χώρες, στη Δυτική Ευρώπη…

Καστοριάδης: Εκεί, αυτό έγινε! Ο μακαρίτης ο Γιώργος Καρτάλης έλεγε κάνοντας μου καζούρα στο Παρίσι το 1956: «Κορνήλιε, ξεχνάς ότι στην Ελλάδα δεν έγινε Γαλλική Επανάσταση». Πράγματι, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει εποχή που ο λαός να έχει επιβάλει, έστω και στοιχειωδώς, τα δικαιώματα του. Και η ευθύνη, για την οποία μίλησα, εκφράζεται με την ανευθυνότητα της παροιμιώδους φράσης: «εγώ θα διορθώσω το ρωμέικο;».

-Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το ρωμέικο, στον χώρο και στον τομέα όπου βρίσκεσαι.

Θα παραμείνεις ο πληβείος (νεο-ραγιάς) της ρωμαιοκρατίας που θα διαμαρτύρεται μονίμως στους πατρίκιους (νεο-κοτζαμπάσηδες) ή θα διεκδικήσεις την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και την αξιοπρέπεια του πολίτη;

ΦΙΛΟΚΑΛΟΥΜΕΝ ΤΕ ΓΑΡ ΜΕΤ΄ ΕΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΜΕΝ ΑΝΕΥ ΜΑΛΑΚΙΑΣ· ΠΛΟΥΤΩ ΤΕ ΕΡΓΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙΡΩ Ή ΛΟΓΟΥ ΚΟΜΠΩ ΧΡΩΜΕΘΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΝΕΣΘΑΙ ΟΥΧ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ ΤΙΝΙ ΑΙΣΧΡΟΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙΝ ΕΡΓΩ ΑΙΣΧΙΟΝ.  ΕΝΙ ΤΕ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙΣ ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑ ΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΙΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗ ΕΝΔΕΩΣ ΓΝΩΝΑΙ· ΜΟΝΟΙ ΓΑΡ ΤΟΝ ΤΕ ΜΗΔΕΝ ΤΩΝΔΕ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΥΚ ΑΠΡΑΓΜΟΝΑ, ΑΛΛ΄ΑΧΡΕΙΩΝ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΗΤΟΙ ΚΡΙΝΟΜΕΝ ΓΕ Ή ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΑ ΟΡΘΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΒΛΑΒΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΔΑΧΘΗΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΕΡΟΝ Ή ΕΠΙ Α ΔΕΙ ΕΡΓΩ ΕΛΘΕΙΝ. ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΕΣ ΓΑΡ ΔΗ ΚΑΙ ΤΟΔΕ ΕΧΟΜΕΝ ΩΣΤΕ ΤΟΛΜΑΝ ΤΕ ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΊΣΟΜΕΝ ΕΚΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ· Ο ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΑΜΑΘΙΑ ΜΕΝ ΘΡΑΣΟΣ, ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕ ΟΚΝΟΝ ΦΕΡΕΙ. ΚΡΑΤΙΣΤΟΙ Δ΄ΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΙΘΕΙΝ ΟΙ ΤΑ ΤΕ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΗΔΕΑ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ  ΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΜΗ ΑΠΟΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ΚΑΙ ΤΑ ΕΣ ΑΡΕΤΗΝ ΕΝΗΝΤΙΩΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΠΟΛΛΟΙΣ·  ΟΥ ΓΑΡ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΕΥ, ΑΛΛΑ ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΤΩΜΕΘΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ.  ΒΕΒΑΙΟΤΕΡΟΣ ΔΕ Ο ΔΡΑΣΑΣ ΤΗΝ  ΧΑΡΙΝ ΩΣΤΕ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΝ ΔΙ΄ΕΥΝΟΙΑΣ Ω ΔΕΔΩΚΕ ΣΩΖΕΙΝ· Ο ΔΕ ΑΝΤΟΦΕΙΛΩΝ ΑΜΒΛΥΤΕΡΟΣ,  ΕΙΔΩΣ ΟΥΚ ΕΣ ΧΑΡΙΝ, ΑΛΛ΄ ΕΣ ΟΦΕΙΛΗΜΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ ΑΠΟΔΩΣΩΝ. ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΟΥ ΤΟΥ ΞΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΙΣΜΩ Ή ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩ ΠΙΣΤΩ ΑΔΕΩΣ ΤΙΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ.

– Περικλέους Επιτάφιος Λόγος /40 (ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, Ιστοριών Β´, § 35-46)

> blogspot

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!!