βαρβαρότητα

Δεν είναι επιστροφή στην βαρβαρότητα αλλά η ολοκλήρωσή της.

© Ἀγαθοδαίμων

There is not a return to barbarism but completion.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!!